۲۵
آذر

گروه صنعتي و ساختماني جهان مارال کاسپين

پرتال گروه صنعتی جهان مارال کاسپین به درخواست مدیریت مجموعه مذکور از ابتدای تابستان سال 93 شروع به آنالیز و طراحی های اولیه شد , تا کنون آنالیز ها و کلیه برآورد نیازهای اولیه به همراه بخشی
از طراحی های ساختاری این پروژه به پایان رسیده است , برآورد می شود این سیستم در اسفندماه سال جاری به مرحله بهره برداری رسیده و در دسترس کاربران قرار گیرد .


 

ارسال نظرات

ارتباط با ما