۲۶
آذر

مجتمع مسکونی نخبگان

پنل مدیریتی فول داینامیک به منظور انتخاب واحد های پیش فروش شده توسط غربالگری زمان پرداخت مالکین(استعلام لحظه ای فیش های واریزی توسط API بانک مرکزی و تطابق هوشمند ) واحدهای آپارتمانی 
پنل فروش واحد های تجاری به همراه سیمولیشن آنلاین واحدها
  

ارسال نظرات

ارتباط با ما